Wie zijn wij

SAFE Bewindvoering en Mentorschap is een kleinschalig en professioneel kantoor in bewindvoering en mentorschap in Beilen. Wij bieden bewindvoering en mentorschap aan. Ons team bestaat uit professionals met verschillende expertises op het gebied van wet- en regelgeving, pedagogische hulpverlening in de geestelijke gezondheidzorg en verpleegkundige zorgverlening. Door onze kennis en ervaring te bundelen voorzien wij over een unieke combinatie, gecreëerd wij in staat zijn om bewindvoering en mentorschap op maat te leveren. Wij voldoen aan alle kwaliteitseisen die de overheid stelt stelt. SAFE werkt volgens de methodiek oplossingsgericht werken. De kracht van deze methode is om de sterke kanten en de gevolgen van cliënten te verkrijgen.Door te kijken naar de mogelijkheden willen wij de zelfredzaamheid van onze cliënten vergroten.

SAFE staat voor samenwerking. Samenwerking met onze cliënt, hulpverleners en zijn van haar sociaal netwerk. Met elkaar zoeken we wat haalbaar is binnen het vermogen van de cliënt. Heldere afspraken maken via een plan van aanpak, samen doelen stellen, transparant werken, overleggen met elkaar en bereikbaar zijn. Dat is de basis van ons bedrijf.

De heer F. Santing is jarenlang werkzaam geweest als gerechtsdeurwaarder. Hij weet hoe de huidige wet- en regelgeving in elkaar steekt, welke subsidies er aangevraagd dienen te worden, hoe je met schuldeisers om moet gaan en waar zij zich volgens de wet aan dien te houden. Hij zal als beschermingsbewindvoerder de financiële zaken voor de cliënt behartigen. Daarnaast kan de heer F. Santing ook optreden als mentor.

De heer B. Ester is een ervaren bewindvoerder en schuldhulpverlener. Hij heeft de opleiding HBO sociaal juridische dienstverlening afgerond, De heer B. Ester heeft een informele benadering en kennis van zaken. 

Mevrouw N. Verbeek is maatschappelijk werkster en is onder andere jarenlang werkzaam geweest als sociotherapeut en gezinstherapeut binnen de geestelijke gezondheidszorg en heeft ervaring in het werken met de methodiek oplossingsgericht werken. Zij vervult de functie van mentorschap.

Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor neemt binnen wettelijke kaders en in overleg met betrokkenen beslissingen over verzorging, verpleging en begeleiding. 

De heer E. Verbeek verzorgt de financien binnen het bedrijf. De heer Verbeek is jarenlang werkzaam geweest binnen het ziekenhuiswezen. Hierdoor heeft hij veel kennis en ervaring. 

Graag willen wij in een gesprek nader kennis met u maken en horen wat uw wensen zijn. Wij kunnen onze werkwijze en visie toelichten om te kijken of we tot een samenwerking kunnen komen. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen of een mail sturen.