Werkwijze SAFE Bewindvoering en Mentorschap

Wij werken volgens de methodiek oplossingsgericht werken. Deze methodiek loopt als een rode draad door SAFE Bewindvoering en Mentorschap. Als deze manier van werken u aanspreekt, neem dan contact met ons op. Wanneer u besluit zich aan te melden, kunt u de volgende stappen verwachten.

Stap 1:

Wij gaan met u in gesprek en nemen uw (financiële) situatie door. We verzamelen de stukken die nodig zijn voor het aanvragen van het bewind en / of mentorschap en stellen een plan van aanpak op. De intake kan worden aangeboden op de volgende locaties:

  • De cliënt komt bij SAFE op kantoor.
  • SAFE komt bij zijn of haar zorginstelling.
  • SAFE komt bij de cliënt thuis.

Stap 2

Wanneer het verzoekschrift compleet en ondertekend is, sturen wij deze zo snel mogelijk naar de rechtbank.

Stap 3

U krijgt een oproep van de rechtbank. Hierin krijgt u te horen van het bewind en / van mentorschap wel of niet wordt uitgesproken. Binnen enkele weken volgt de officiële uitspraak. Eer de beschikking van de rechtbank wordt ontvangen Kan SAFE u helpen met uw financiën en / of uw persoonlijke belangen behartigen.