Wat doen wij als bewindvoerder

SAFE Bewindvoering en Mentorschap behartigt uw financiële belangen en heeft daarnaast het beheer over uw goederen. Wanneer de kantonrechter goedkeuring heeft verleend en de beschikking is afgegeven, zullen wij alle vereiste instanties waar u financiële verplichtingen mee heeft, op de hoogte stellen van uw onderbewindstelling. De correspondentie zal vanaf dat moment rechtstreeks naar ons worden gezonden.

Wij gaan vervolgens:

 • Alle bezittingen en schulden inventariseren.
 • Alle inkomsten en uitgaven inventariseren.
 • Een boedelbeschrijving en plan van aanpak opmaken.
 • Bankrekeningen openen bij een Nederlandse bank.
 • Zorgdragen voor tijdige betaling van vaste lasten en leefgeld.
 • Tijdig sociale verzekeringen aanvragen waar u recht op heeft.
 • Actief actie ondernemen richting schuldeisers en toezien op het juiste toepassen van de beslagvrije voet.
 • Noodzakelijke verzekeringen regelen en tijdig betalen.
 • Wanneer financieel mogelijk regelingen treffen met schuldeisers.
 • Uw belastingaangifte verzorgen.
 • U helpen en adviseren betreffende juridische aangelegenheden.
 • Indien mogelijk schuldenregeling of schuldsanering aanvragen.