Oplossingsgericht werken

SAFE Bewindvoering en Mentorschap werkt volgens de methodiek oplossingsgericht werken. De kracht van deze methode is om de sterke kanten en de resultaten van de cliënt te vinden en te ontdekken. Ondanks dat de cliënt onder beschermingsbewind en / of mentorschap staat, betekent dit niet dat de cliënt aan de zijlijn staat. Waar liggen de mogelijkheden? Oplossingsgericht werken betekent ook in kleine stappen denken, kleine stappen zien en benoemen en hier blij mee zijn. Welke kleine stappen kunnen we zetten op weg naar de gewenste financiële situatie en / of zorgsituatie? Safe werkt op maat. Dit houdt in dat we per cliënt bekijken wat binnen zijn van haar mogelijkheden haalbaar is. Wij kijken samen naar wat kan en werkt voor de cliënt. Wat werkt, gaan we inzetten en gebruiken. Op deze manier willen wij de zelfredzaamheid vergroten. De focus ligt op de toekomst in plaats van het verleden. Oplossingen in plaats van problemen en kijken wat goed gaat in plaats van fout. De doelen en oplossingen zijn realistisch en sluiten waar mogelijk, aan bij de beleving van de cliënt.

SAFE Bewindvoering en Mentorschap staat voor samenwerking, bereikbaarheid, heldere afspraken en transparant werken. Wij geloven dat een goede samenwerking tussen ons en de cliënt leidt naar het beste resultaat en dat een respectvolle en transparante manier van omgaan met elkaar belangrijk is. SAFE vindt het belangrijk om op een pedagogische manier financiële en zorg gerelateerde zaken te behartigen.