Mentorschap

Mentorschap is voor volwassenen, die niet onder curatele staan, die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. Het gaat dan vaak om mensen met een verstandelijke beperking, mensen met cognitieve en geheugenproblemen, zoals dementie / alzheimer en om mensen met psychiatrische problemen. De mentor draagt ​​zorg over de verzorging, verpleging en begeleiding. De mentoren van SAFE Bewindvoering en Mentorschap voelen zich nauw betrokken bij hun cliënten en zorgen ervoor dat persoonlijke belangen zo goed mogelijk worden behartigd. Onze mentoren hebben veel ervaring en inhoudelijke kennis van verzorging, verpleging en begeleiding. Zij hebben zowel ervaring in de A-sector (ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingstehuizen) als de B-sector (GGZ en het gevangeniswezen). De mentoren zijn minimaal HBO afgestudeerd en hebben veel kennis en ervaring om goede kwaliteit te bieden op een persoonlijke manier. Zij voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn aan professionele mentoren. Deze zijn terug te lezen op www.rechtspraak.nl onder Kwaliteitseisen Curatele, Bewind en Mentorschap.

 De aanvraag mentorschap gaat altijd via de rechtbank. U zelf, uw partner, familieleden tot de vierde graad, de voogd (indien verwacht wordt dat de minderjarige bij het bereiken van 18 jaar niet in staat is om eigen zorgbelangen waar te nemen), de curator indien curatele een te zware maatregel is geworden, de bewindvoerder indien sprake is van onder bewindstelling, de betrokken instelling en wanneer er niemand is die de aanvraag kan doen, kan de officier van justitie mentorschap aanvragen. Wij helpen u graag bij de aanvraag. De rechter volgt bij het benoemen van de mentor vermeld de voorkeur van u, behalve gegronde redenen zijn om dat niet te doen. Een mentor mag geen financiële beslissingen nemen. De mogelijkheid bestaat om bewindvoering en mentorschap te combineren.

De mentor heeft de volgende taken: 

  • Onderhoudt contacten en overlegt met hulpverleners.
  • Bewaakt de uitvoering van het zorgplan. 
  • Overlegt met de financieel vertegenwoordiger over de uitgaven die de mentor nodig heeft voor de zorg van de cliënt.

De mentor kan helpen:

  • Als u door lichamelijke of psychische problemen niet meer in staat bent om zorg te dragen over uw behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.
  • Als u geen partner van familielid heeft die uw belangen wil van kan behartigen.
  • Wanneer er binnen de familie onenigheid bestaat over de zorg voor de behandeling.

Bent u benieuwd naar onze mentoren dan kunt u altijd contact opnemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ze kunnen naar u toe komen of u kunt naar ons kantoor komen.