Budgetbeheer

Safe Bewindvoering en Mentorschap biedt budgetbeheer aan. Het grote verschil tussen budgetbeheer en bewindvoering is dat budgetbeheer niet via de kantonrechter gaat. Safe kan u hierdoor direct helpen met uw financiële situatie. Door middel van budgetbeheer kan een eventuele crisissituatie voorkomen worden, omdat wij ervoor zorgen dat de vaste lasten betaald worden. De hoofdtaak van budgetbeheer is dat de financiële administratie door Safe wordt verzorgd. Het totale inkomen komt binnen op een door ons geopende beheerrekening. Vanaf deze rekening worden uw vaste lasten zoals huur, verzekeringen, gas en elektra door ons betaald.

Taken budgetbeheer:

  • Intakegesprek.
  • Informatie inwinnen bij diverse instanties.
  • Openen van een beheerrekening.
  • Inventariseren van inkomsten, uitgaven en schulden.
  • Opstellen budgetplan en uitvoeren van betalingen volgens dit plan.
  • Opstellen budgetplan en uitvoeren van betalingen volgens dit plan.
  • Afhandeling van vragen.
  • Postverwerking.
  • Inzichtelijk dossier.
  • Rapportage.