Bewindvoering

Met beschermingsbewind heeft u minder zorgen over uw financiële situatie. Als u door omstandigheden niet (meer) in staat bent om uw eigen financiën te regelen, is het prettig om te weten dat Safe Bewindvoering en Mentorschap dit voor u kan doen.

Beschermingsbewind is een beschermingsmaatregel voor volwassenen, die door hun lichamelijke of geestelijke toestand dan wel door geldverkwisting of het hebben van problematische schulden, niet in staat zijn om de eigen financiën te behartigen. Denk hierbij aan mensen met een verstandelijke beperking, psychische problematiek, dementie, verslaving of mensen die door bepaalde gebeurtenissen in hun leven in financiële moeilijkheden zijn geraakt. Deze maatregel is sinds 1 september 1982 opgenomen in ons Burgerlijk Wetboek. Het beschermingsbewind kan door de cliënt zelf, een familielid of een andere persoon of instantie worden aangevraagd bij de kantonrechter. Wij kunnen u helpen met het aanvragen van de bewindvoering bij de rechtbank. Wanneer de kantonrechter van mening is dat het beschermingsbewind noodzakelijk is en er geen minder ingrijpend alternatief bestaat, zal de betrokkene onder bewind worden gesteld. De bewindvoerder is vanaf dat moment met betrekking tot alle financiën van de cliënt diens wettelijk vertegenwoordiger.

Regels

De overheid stelt hoge kwaliteitseisen aan beschermingsbewind. Safe bewindvoering en Mentorschap voldoet aan deze eisen. De bewindvoerder wordt jaarlijks gecontroleerd door een accountant en de rechtbank. Van de cliënt mag Safe verwachten dat de cliënt de bewindvoerder op de hoogte houdt van wijzigingen omtrent de financiën en de cliënt mag niet zonder toestemming financiële verplichtingen aangaan. Tijdens de intake bespreken wij wat de cliënt van ons mag verwachten en wat wij van de cliënt verwachten. Deze afspraken zetten wij op papier.